Frøbjerg-Skovstrup vandværk
blev bygget i 1960

Vandværket har ca. 37 km vandledning
og leverer vand til 280 forbrugere


Vandværket

er beliggende på Frøbjergvej

Frøbjerg-Skovstrup og Omegn

Vandværkets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen.

Ledningsbrud

Opdager du ledningsbrud.. Kontakt da venligst Bent Østerskov på telefon 4037 7208.

Vandværket er testet negativ for Chloridazon Desphenyl

Display til den fjernaflæste vandmåler kan købes hos vandværket. Se mere på fanen: Om vandværket