Frøbjerg-Skovstrup vandværk
blev bygget i 1960

Vandværket har ca. 37 km vandledning
og leverer vand til 280 forbrugere


 

 

Vandværket

er beliggende på Frøbjergvej

Frøbjerg-Skovstrup og Omegn

Vandværkets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen.

Ledningsbrud

Opdager du ledningsbrud.. Kontakt da venligst Bent Østerskov på telefon 4037 7208.


     Display til den fjernaflæste vandmåler kan købes hos vandværket. Se mere på fanen: Om vandværket.

 

     På vandværket er der installeret en AMTech Kalkknuser.