Frøbjerg-Skovstrup vandværk
blev bygget i 1960

Vandværket har ca. 37 km vandledning
og leverer vand til 280 forbrugere


 

 

Vandværket

er beliggende på Frøbjergvej

Frøbjerg-Skovstrup og Omegn

Vandværkets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen.

Ledningsbrud

Opdager du ledningsbrud.. Kontakt da venligst Bent Østerskov på telefon 4037 7208.


      Display til den fjernaflæste vandmåler kan købes hos vandværket. Se mere på fanen: Om vandværket

 

Generalforsamling

I Frøbjerg-Skovstrup Vandværk

I Frøbjerg Samlingshus

Onsdag d. 6. marts kl. 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Vandværket er vært ved lidt smørrebrød.

Så derfor tilmelding senest d. 4. marts, tlf. 40377208

eller sjis@post10.tele.dk

Bestyrelsen