Frøbjerg-Skovstrup vandværk
blev bygget i 1960

Vandværket har ca. 37 km vandledning
og leverer vand til 280 forbrugere


Drikkevandskontrol.

Vandværket er testet negativ for Chloridazon Desphenyl

 Analyserapport 14. sept. 2018, Frøbjerg - Skovstrup

Analyseparametre Resultat Enhed Min Max
Mikrobiologi
Coliforme bakt. 37 gr.C <1 MPN/100 ml i.m. (*) i.m.
E-coli <1 MPN/100 ml i.m. i.m.
Kimtal ved 22 gr.C <1 CFU/ml 200
Metaller
Jern (Fe) <0,01 mg/l 0,2
Oplysninger fra prøvetager
Prøvens klarhed Klar
Prøvens farve Farveløs
Prøvens lugt Ingen
Prøvens smag Normal
Vandtemperatur 8,2 gr.C
pH 7,5 pH 7 8,5
Ledningsevne 56 mS/m
Iltindhold 9,0 mg/l 5