Frøbjerg-Skovstrup vandværk
blev bygget i 1960

Vandværket har ca. 37 km vandledning
og leverer vand til 280 forbrugere


Drikkevandskontrol.

Vandet er testet negativ for kemikalier.

 Analyserapport 20. januar 2020

Analyseparametre Resultat Enhed Min Max
Mikrobiologi
Coliforme bakt. 37 gr.C <1 MPN/100 ml i.m. (*) i.m.
E-coli <1 MPN/100 ml i.m. i.m.
Kimtal ved 22 gr.C <1 CFU/ml 200    
Metaller
Jern (Fe) <0,01 mg/l 0,2
Oplysninger fra prøvetager
Prøvens klarhed Klar
Prøvens farve Farveløs
Prøvens lugt Ingen
Prøvens smag Normal
Vandtemperatur 8,2 gr.C
pH 7,6 pH 7 8,5
Ledningsevne 56 mS/m
Iltindhold 9,0 mg/l 5
Hårdhedsgrad 14 dh