Frøbjerg-Skovstrup vandværk
blev bygget i 1960

Vandværket har ca. 37 km vandledning
og leverer vand til 280 forbrugere


Drikkevandskontrol Vandværket

Analyserapport 31. marts 2014, Afgang vandværk

Analyse Resultat Enhed Min. Max
Mikrobiologi                   
Coliforme bakterier <1 MPN/100 ml  i.m.      
Escherichia coli <1 MPN/100 ml i.m.   
Kimtal ved 22 gr. C <1 CFU/ml           50
Kimtal ved 37 gr. C <1 CFU/ml           5
Uorganiske forbindelser                     
Ammonium 0,030  mg/l      0,05
Nitrit <0,005 mg/l          0,01
Nitrat 0,81 mg/l              50
Chlorid 19 mg/l           250
Fluorid 0,28 mg/l         1,5  
Metaller                       
Jern <0,01 mg/l              
Mangan <0,005 mg/l      0,02
Organiske samleparametre                    
NVOC, ikke flygt. org. carbon 0,97     mg/l           4
Oplysninger fra prøvetager                      
Prøvens klarhed Klar              
Prøvens farve Farveløs                  
Prøvens lugt Ingen                
Prøvens smag Normal              
Vandtemperatur 9,9 gr. C          
pH 7,7 pH  7      8,5
Ledningsevne 56 mS/m