Frøbjerg-Skovstrup Vandværk

Velkommen til Frøbjerg-Skovstrup vandværk

 

Frøbjerg Skovstrup Vandværk er et andelsselskab, og er beliggende på Frøbjergvej 110. Det er bygget i 1960 og er løbende moderniseret. Der er to boringer placeret tæt på vandværket.

 

Der ca. 37 km. vandledning, og ca. 280 forbrugere.

 

Vandværkets distributionsområde er følgende lokalområder: Frøbjerg, Frøbjerg Vænge, Grimsbjerg, Nyrup, Hestehaven, Højbjerg, Nydam, Brændholt, Lilleskov, Storskov, Skovstrup, Kivsmose, Grambo, og Nårupskov.

 

Vandværket har nødforsyningsaftale med Tommerup Bys Vandværk.

 

Der fjernaflæses 31. dec. Kl. 00.00. Data vil blive indhentet ved, at en bil køre rundt med fjernaflæsningsudstyr i løbet af januar måned, men det er visningen d. 31. december der bliver registreret.

 

Der kan altid opstå behov for at tilse eller aflæse måleren manuelt, så der bør være fri adgang til den. 

 

Det vil være en god ide, med jævne mellemrum, at kontrollere vandmåleren, for at opdage evt. lækage. Det er også vigtigt at give besked, hvis man opdager, at der er vådt eller kommer vand op et sted, hvor der normalt ikke kommer vand, da det kan være et brud på vandledningen. På kortet her på hjemmesiden kan man se, hvor vandledningen er.

 

Display til tilfjernaflæning af vandmåler, kan købes af vandværket.

 

På vandværket er der installeret en AnTeck kalkknuser.

 

Ved driftsproblemer og ledningsbrud kontakt venligst:

Bent Østerskov  tlf.: 4037 7208

Poul Jakob Andersen  tlf.: 2140 9674

Hans Chr. Rasmussen  tlf.: 5238 1878

 


Kontakt dit vandværk


 

Ved ledningsbrud kontakt

Formand Bent Østerskov

Telefon, 40 37 72 08

Mail: formand@frøbjerg-vandværk.dk


 

Administration

Vandværkernes edb-service

Telefon: +45 75 39 32 55

Mail: post@vand-edb.dk


 

Vandets hårdhedsgrad: 16.0º dH


Senest målt den: 11-07-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt