Frøbjerg-Skovstrup Vandværk

Måling af PFAS mm.


Prøve ID: Dato og Tid: Måling: Målt Værdi: Aktuel max værdi:
2023-05-01 Sum af PFAS, 12 stoffer < 0,0002 µg/l 0,1 µg/l
2023-05-01 PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) < 0,0002 µg/l 0,002 µg/l
2022-10-12 Sum af PFAS, 12 stoffer < 0,0002 µg/l 0,1 µg/l
2022-10-12 PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) < 0,0002 µg/l 0,002 µg/l
2021-03-05 Sum af PFAS, 12 stoffer < 0,001 µg/l 0,1 µg/l
2020-10-21 Sum af PFAS, 12 stoffer < 0,001 µg/l 0,1 µg/l
2019-08-13 Sum af PFAS, 12 stoffer < 0,001 µg/l 0,1 µg/l

Kontakt dit vandværk


 

Ved ledningsbrud kontakt

Formand Bent Østerskov

Telefon, 40 37 72 08

Mail: formand@frøbjerg-vandværk.dk


 

Administration

Vandværkernes edb-service

Telefon: +45 75 39 32 55

Mail: post@vand-edb.dk


 

Vandets hårdhedsgrad: 16.0º dH


Senest målt den: 11-07-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt