Frøbjerg-Skovstrup Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1649015 2020-06-24 11:45:00 Afgang vandværk.
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2019-80713909 Afgang vandværk.


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Calcium 82,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,100 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Jern 0,018 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Magnesium 11,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Nitrat 0,640 mg/l 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit 0,002 mg/l 0,001 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 8,200 mg/l 0,100 DS/EN 5814


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 Colilert Quanti Tray

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader 2,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Hårdhed, total 14,000 grader dH 0,100 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 50,000 mS/m 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 9,900 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,700 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer:

Arsen 3,300 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,410 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2


Kontakt dit vandværk


 

Ved ledningsbrud kontakt

Formand Bent Østerskov

Telefon, 40 37 72 08

Mail: formand@frøbjerg-vandværk.dk


 

Administration

Vandværkernes edb-service

Telefon: +45 75 39 32 55

Mail: post@vand-edb.dk


 

Vandets hårdhedsgrad: 16.0º dH


Senest målt den: 11-07-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt