Frøbjerg-Skovstrup Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2108693 2023-07-11 13:05:00 Frøbjerg Skovstrup Vandværk - Frøbjergvej 66, taph
Frøbjergvej 66
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A parametre Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81243684 Køkken


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Farvetal-Pt 1,300 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Jern <0,010 mg/l 0,200 0,010 DS/ISO 17294-2

Turbiditet <0,050 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027-1:2016


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader 4,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 51,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 18,200 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,600 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Kontakt dit vandværk


 

Ved ledningsbrud kontakt

Formand Bent Østerskov

Telefon, 40 37 72 08

Mail: formand@frøbjerg-vandværk.dk


 

Administration

Vandværkernes edb-service

Telefon: +45 75 39 32 55

Mail: post@vand-edb.dk


 

Vandets hårdhedsgrad: 16.0º dH


Senest målt den: 11-07-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt