Frøbjerg-Skovstrup Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2108849 2023-07-11 13:25:00 Frøbjerg Skovstrup Vandværk - Vandværket
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Vand Miljø A/S 835-2023-81243683 Afgang vandværk


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Calcium 90,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Ikke flygtigt organisk kulstof 0,870 mg/l 0,100 DS/EN 1484:1997

Jern <0,010 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Magnesium 13,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Nitrat 0,320 mg/l 0,300 DS/ISO 15923-1:2013, mod.

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 ISO 15923-1

Oxygen indhold 7,900 mg/l 0,100 DS/EN ISO 5814:2012


Mikrobiologiske parametre:

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader 2,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Tilstandsparametre:

Hårdhed, total 16,000 grader dH 0,100 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 51,000 mS/m 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 10,400 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,600 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer:

Arsen 2,800 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,046 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2


Kontakt dit vandværk


 

Ved ledningsbrud kontakt

Formand Bent Østerskov

Telefon, 40 37 72 08

Mail: formand@frøbjerg-vandværk.dk


 

Administration

Vandværkernes edb-service

Telefon: +45 75 39 32 55

Mail: post@vand-edb.dk


 

Vandets hårdhedsgrad: 16.0º dH


Senest målt den: 11-07-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt